הנחיות לעובדי חינוך והוראה 

טפסים להורדה:
- טופס הרשמה
- כתב הרשאה הסתדרות המורים
- כתב הרשאה ארגון המורים
- טופס גמול השתלמות מסלול אישי 

השתלמויות המוכרות לגמול כוללות:
 שימו לב- כל ההשתלמויות הנ"ל לגמול מאושרות לחברי עוז לתמורה ע"י הקרנות,
לחברי הסתדרות המורים באופק חדש- מוכר כלימודי השלמה בלבד, לא לגמול.
• השתלמות לגמול (לימודי חובה) אשר הוגשו לאישור: 
  » שיא הטבע 
» פנים ושמות
» לפני כולם
   אל המעיין
   שצף קצף
   שביל ישראל
   הנבחרת
   תוצרת הארץ
   
• לימודי השלמה
כל שאר הסדרות מוכרות כלימודי השלמה (לימודי רשות) וניתן להמירם ללימודי חובה והכרה לגמול במסגרת המסלול האישי.
 אופן קבלת גמול במסגרת המסלול האישי:
לחברי הסתדרות המורים באופק חדש- מוכר כלימודי השלמה.
יש למלא טופס ללימודים לצורך צבירת לגמול השתלמות במסלול אישי
להורדת טופס הגמול לחץ כאן ולשלוח יחד עם טופס הרשמה.
קוד מוסד- 750
ניתן לשלוח בפקס: 03-6870513, בדוא"ל
shulamit@spni.org.il או בדואר החברה להגנת הטבע, יחידת השתלמויות - שולמית  רח' הנגב 2 תל אביב 66186 __________________________________________________________________________________________________


הנחיות להרשמה לעובדי הוראה וחינוך

הרשמה באמצעות טופס ההרשמה המצורף בלבד.
ניתן לשלוח בפקס: 03-6870513, בדוא"ל
shulamit@spni.org.il או בדואר החברה להגנת הטבע, יחידת השתלמויות - שולמית רח' הנגב 2 תל אביב 66186 .

• יש לצרף דמי הרשמה ע"ס 125 ₪. ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאה לפקודת 'החברה להגנת הטבע'.
לחלק מהסדרות יש תוספת תשלום (הסכומים כוללים את דמי הרישום):
 

» טעם הטבע - 510 ש"ח
» לוקחים בהליכה - 300 ש"ח
» חלקת אלהים הקטנה - 600  ש"ח
   
 

• לטופס ההרשמה יש לצרף כתב הרשאה. כתב הרשאה ארגון המוריםהסתדרות המורים לשלוח מקור בדואר בלבד לכתובת: שולמית, יח' השתלמויות, החברה להגנת הטבע, הנגב 2 תל-אביב, 66186

• שכר הלימוד יגבה ע"י החברה להגנת הטבע ישירות מהקרן, לאחר חתימה על כתב הרשאה
קוד מוסד 750.

__________________________________________________________________________________________________


הנחיות כלליות לעובדי הוראה וחינוך

• חובת נוכחות מלאה בכל תוכניות הסדרה. במקרים מיוחדים תאושר נוכחות בהיקף של 80% לפחות משעות ההשתלמות  בסדרה.

• בהתאם להנחיות משרד החינוך על המורה המשתלם לחתום בבוקר הטיול ובסיומו.
 

• פעילויות החברה להגנת הטבע מתואמות עם גורמי הביטחון השונים ומאושרות על ידיהם. 

• החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח השתלמויות בשל מספר מועט של משתתפים או מסיבות אחרות.
 

• במקרה של ביטול השתלמות על ידי החברה להגנת הטבע יוחזר למשתלם מלוא הסכום ששילם.
 

• במקרה של ביטול ההרשמה להשתלמויות על ידי המשתלם דמי הרשמה לא יוחזרו.
 

• ייתכנו שינויים בתכנית ההשתלמויות מסיבות של ביטחון ובטיחות, מזג אוויר ועוד.

__________________________________________________________________________________________________

להזכירך: הזכות להשתתף בסיורים או להשלימם ניתנת אך ורק למי שהודיעו מראש על היעדרותם וקבלו אישור על ידי המשרד להשתתף בסיור חילופי.

 

  

הנחיות ונהלים למטיילי "ארץ אהבתי"

לשנת הטיולים תשע"ז- 2016-2017

 

 

 

1.     שינויים במועדי הטיול -

·        על המטייל להתעדכן באתר "ארץ אהבתי" בסמוך למועד הטיול. חשוב במיוחד לבדוק עדכונים כשיש תחזית לגשם או מתיחות ביטחונית באזור הטיול.

·        הודעה על שינוי/ דחייה/ תישלח ב-SMS, יום לפני מועד הטיול, עד השעה 12:00.

·        לא יועברו עדכונים טלפונית או במיילים, מלבד מקרים חריגים לפי שיקול דעתו של הרכז.

2.     נקודות איסוף והורדה בדרך-

·        נקודות האיסוף מצוינות בדף המידע למטיילים. בקשות לאיסוף בנקודות אחרות ייעשו רק בפנייה אל המשרד בלבד. הבקשות תענינה רק במידה והדבר אינו מכביד על מהלך הטיול.

3.      שעת יציאה-

·        אנו מקפידים על יציאה בזמן שנקבע. באחריות המטיילים להגיע בזמן לנקודת היציאה/האיסוף המדויקת. (בטיול הראשון בלבד תתכן המתנה מעט ארוכה יותר).  

·        אנא חסכו אי נעימויות ובקשות להמתנות הגוררות שיבוש מהלך היום.

·        הנייד של הרכז הוא טלפון חרום לבוקר הטיול בלבד . מומלץ לשמור בזיכרון הסלולרי.

4.     התאמה לקושי המסלול-

·        באחריות כל מטייל לוודא שרמת הקושי של המסלול תואמת את יכולותיו. במקרה של התלבטות ניתן ליצור קשר עם המשרד.

    

      השלמת טיולים – תנאי זכאות:

·        יש להודיע למשרד על אי הגעה לטיול לכל המאוחר עד השעה 10:00 ביום שלפני הטיול.

·        הזכאות לטיול חלופי רק למטייל שהודיע על ביטול ועד 1 יום  טיול.

·        אין העברת זכאות טיול למטייל אחר.

·        צירוף חבר/ה – אפשרי על בסיס מקום פנוי בתשלום ובתאום עם המשרד בלבד.

·        במקרים חריגים כגון מחלה/פציעה פתאומית יש לפנות למשרד בכתב בצירוף אישורים רפואיים.

·        השלמת טיולים תתבצע בשנת הפעילות תשע"ז בלבד, בתאום עם המשרד. מומלץ מאד לנסות להשלים את הטיולים עד תחילת מרץ 2017. בחודשים אפריל -יוני יקשה עלינו למצוא מקום פנוי בטיולים.

·        מטייל אשר לא הגיע לטיול חלופי אשר אושר לו על־פי בקשתו, לא יזוכה בטיול חלופי נוסף.

·        השלמת טיול מסדרת "טעם הטבע" כרוכה בתוספת תשלום.

·        לא ניתן להמיר זכאות ימי טיול בקמפוס, כמו גם המרת קמפוס בקמפוס.

 

   ** אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בתאריכים ובמסלולי הטיולים על־פי תנאי מזג האוויר, התנאים                         בשטח, המלצות גורמי ביטחון ואילוצים נוספים (לכל הטיולים מוצא אישור ביטחוני מתאים).

 

 נשמח לעמוד לשירותכם במשרדי החבר להגנת הטבע , "ארץ אהבתי",  בטלפון 03-6388674

או במייל shulamit@spni.org.il

 


אתר זה מותאם לגלישה בדפדפן אקספלורר 8 ומעלה.