הנחיות לעובדי חינוך והוראה 

הנחיות לעובדי חינוך והוראה השתלמויות

חברי ארגון המורים - כל הסדרות/השתלמויות מאושרות  לגמול במסלול אישי לחברי עוז לתמורה ע"י הקרנות ומשרד החינוך וכן כלימודי  השלמה (לימודי רשות ) 

חברי הסתדרות המורים בתכנית אופק חדש - כלהסדרות / השתלמויות להלן מוכרת כלימודי השלמה(רשות ) בלבד ע"י משרד החינוך.לימודי חובה במסגרת  מסלול אישי .

 
להלן רשימת הסדרות/השתלמות:

 אגדות אורבניות

 רואים רחוק
פאר היצירה
שיא הטבע 
אל המעיין
שצף קצף
שביל ישראל
הנבחרת
תוצרת הארץ 

אומרים ישנה ארץ
פנים ושמות
לוקחים בהליכה
הולכים מים לים
ללכת שבי אחריך
לפני כולם
טבע פראי
חלקת אלוהים הקטנה
טעם הטבע


לפירוט כל הסדרות לחצן כאן

הנחיות להרשמה לעובדי הוראה וחינוך

·       הרשמה באמצעות טופס ההרשמה המצורף בלבד.

·        ניתן לשלוח בפקס: 03-6870513, בדוא"ל shulamit@spni.org.il או בדואר החברה להגנת הטבע, יחידת השתלמויות - שולמית רח' הנגב 2 תל אביב מיקוד  6618602.

 

·        יש לצרף דמי השתתפות עצמית ע"ס 125 ₪. ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאה לפקודת 'החברה להגנת הטבע'. 

  

·         לטופס ההרשמה יש לצרף כתב הרשאה:

כתב הרשאה הסתדרות המורים

כתב הרשאה ארגון המורים

 נא לשלוח כתב הרשאה מקור בדואר בלבד

 לכתובת: החברה להגנת הטבע,  יח' השתלמויות – שולמית, הנגב 2 תל-אביב, 6618602

• שכר הלימוד יגבה ע"י החברה להגנת הטבע ישירות מהקרן, לאחר חתימה על כתב הרשאה*.

*בסדרות להלן השתתפות עצמית בסך
פנים ושמות -150 ש"ח

טעם הטבע - 610 ש"ח 

לוקחים בהליכה - 300 ₪
אומרים ישנה ארץ- 550 ש"ח 

חלקת אלוהים הקטנה - 650  ש"ח

קוד מוסד  החברה  להגנת  הטבע  בקרנות   750.
 

 טפסים להורדה:

טופס הרשמה


  
הנחיות כלליות לעובדי הוראה וחינוך

• חובת נוכחות מלאה בכל תכניות הסדרה.

• בהתאם להנחיות משרד החינוך על המורה המשתלם לחתום בבוקר הטיול ובסיומו.
 

• פעילויות החברה להגנת הטבע מתואמות עם גורמי הביטחון השונים ומאושרות על ידיהם. 

• החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח השתלמויות בשל מספר מועט של משתתפים או מסיבות אחרות.
 

• במקרה של ביטול השתלמות על ידי החברה להגנת הטבע יוחזר למשתלם מלוא הסכום ששילם.
 

• במקרה של ביטול ההרשמה להשתלמויות על ידי המשתלם דמי הרשמה לא יוחזרו.
 

• ייתכנו שינויים בתכנית ההשתלמויות מסיבות של ביטחון ובטיחות, מזג אוויר ועוד.


 

 

 


אתר זה מותאם לגלישה בדפדפן אקספלורר 8 ומעלה.