הנחיות לעובדי חינוך והוראה 

הנחיות לעובדי חינוך והוראה השתלמויות המוכרות לגמול

חברי ארגון המורים - כל הסדרות/השתלמויות להלן מאושרות לגמול לחברי עוז לתמורה ע"י הקרנות ומשרד החינוך.

חברי הסתדרות המורים בתכנית אופק חדש - כלהסדרות / השתלמויות להלן מוכרת כלימודי השלמה בלבד ע"י משרד החינוך וכלימודי חובה בקרנות ההשתלמות.

 
להלן רשימת הסדרות/השתלמות:

 

 

מוכרות לגמול (לימודי חובה) -

שיא הטבע 
פניני ירושלים
בין ערביים
אל המעיין
שצף קצף
שביל ישראל
הנבחרת
תוצרת הארץ

 

מוכרות ללימודי השלמה -
אומרים ישנה ארץ
פנים ושמות
לוקחים בהליכה
הולכים מים לים
ללכת שבי אחריך
בשבילי ארצנו
לפני כולם
טבע פראי
המסלול החברתי
חלקת אלוהים הקטנה
נגיסות מהטבע
נתיבי ארץ
טעם הטבע
קצרים בלב המטרופולין
טעם הטבע
כל טיול חג
וקמפוסים

לפירוט כל הסדרות לחצן כאן

הנחיות להרשמה לעובדי הוראה וחינוך

·       הרשמה באמצעות טופס ההרשמה המצורף בלבד.

·        ניתן לשלוח בפקס: 03-6870513, בדוא"ל shulamit@spni.org.il או בדואר החברה להגנת הטבע, יחידת השתלמויות - שולמית רח' הנגב 2 תל אביב מיקוד  6618602.

 

·        יש לצרף דמי השתתפות עצמית ע"ס 125 ₪. ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאה לפקודת 'החברה להגנת הטבע'. 

  

·         לטופס ההרשמה יש לצרף כתב הרשאה. הורדת טופס -> ארגון המורים הסתדרות המורים

 נא לשלוח כתב הרשאה מקור בדואר בלבד

 לכתובת: החברה להגנת הטבע,  יח' השתלמויות – שולמית, הנגב 2 תל-אביב, 6618602

• שכר הלימוד יגבה ע"י החברה להגנת הטבע ישירות מהקרן, לאחר חתימה על כתב הרשאה*.

*בסדרות להלן השתתפות עצמית בסך

טעם הטבע - 610 ש"ח 

לוקחים בהליכה - 300 ₪

חלקת אלוהים הקטנה - 650  ש"ח
קמפוס הקניונים הנסתרים- 630 ש"ח
קמפוס מכמני הצפון- 630 ש"ח
 נגיסות מהטבע- 205 ש"ח

קוד מוסד  החברה  להגנת  הטבע  בקרנות   750.
 

 

טפסים להורדה:
טופס הרשמה
כתב הרשאה הסתדרות המורים

 

כתב הרשאה ארגון המורים

 

הנחיות כלליות לעובדי הוראה וחינוך

• חובת נוכחות מלאה בכל תכניות הסדרה.

• בהתאם להנחיות משרד החינוך על המורה המשתלם לחתום בבוקר הטיול ובסיומו.
 

• פעילויות החברה להגנת הטבע מתואמות עם גורמי הביטחון השונים ומאושרות על ידיהם. 

• החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח השתלמויות בשל מספר מועט של משתתפים או מסיבות אחרות.
 

• במקרה של ביטול השתלמות על ידי החברה להגנת הטבע יוחזר למשתלם מלוא הסכום ששילם.
 

• במקרה של ביטול ההרשמה להשתלמויות על ידי המשתלם דמי הרשמה לא יוחזרו.
 

• ייתכנו שינויים בתכנית ההשתלמויות מסיבות של ביטחון ובטיחות, מזג אוויר ועוד.


 

 

 


אתר זה מותאם לגלישה בדפדפן אקספלורר 8 ומעלה.