הנחיות לעובדי חינוך והוראה 

הנחיות לעובדי חינוך והוראה השתלמויות


 

·       הרשמה באמצעות טופס ההרשמה המצורף בלבד.

·        ניתן לשלוח בפקס: 03-6870513, או סרוק לדוא"ל shulamit@spni.org.il , או בדואר החברה להגנת הטבע, יחידת השתלמויות - שולמית רח' הנגב 2 תל אביב מיקוד  6618602.

 

·        יש לצרף דמי השתתפות עצמית ע"ס 125 ₪. ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאה לפקודת 'החברה להגנת הטבע'. 

  

·         לטופס ההרשמה יש לצרף כתב הרשאה:

כתב הרשאה הסתדרות המורים

כתב הרשאה ארגון המורים

 נא לשלוח כתב הרשאה מקור בדואר בלבד

 לכתובת: החברה להגנת הטבע,  יח' השתלמויות – שולמית, הנגב 2 תל-אביב, 6618602

• שכר הלימוד יגבה ע"י החברה להגנת הטבע ישירות מהקרן, לאחר חתימה על כתב הרשאה*.

*בסדרות להלן השתתפות עצמית בסך
 פנים ושמות- 195 ש"ח. 

 כיכר השוק - 250 ש"ח 
לוקחים בהליכה -כולל קמפוס אילת- 750 ₪

חלקת אלוהים הקטנה -כולל קמפוס בקעה- 650  ש"ח

קוד מוסד  החברה  להגנת  הטבע  בקרנות   750.
 

 
  
הנחיות כלליות לעובדי הוראה וחינוך

• חובת נוכחות מלאה בכל תכניות הסדרה.

• בהתאם להנחיות משרד החינוך על המורה המשתלם לחתום בבוקר הטיול ובסיומו.
 

• פעילויות החברה להגנת הטבע מתואמות עם גורמי הביטחון השונים ומאושרות על ידיהם. 

• החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח השתלמויות בשל מספר מועט של משתתפים או מסיבות אחרות.
 

• במקרה של ביטול השתלמות על ידי החברה להגנת הטבע יוחזר למשתלם מלוא הסכום ששילם.
 

• במקרה של ביטול ההרשמה להשתלמויות על ידי המשתלם דמי הרשמה לא יוחזרו.
 

• ייתכנו שינויים בתכנית ההשתלמויות מסיבות של ביטחון ובטיחות, מזג אוויר ועוד.